Article metrics

Download PDFPDF
Management of Shoulder Instability in a Military Population

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: March 2013 to December 2022

AbstractFullPdf
Mar 2013500
Apr 2013600
May 2013800
Jun 2013400
Jul 2013400
Aug 2013600
Sep 2013900
Oct 2013202
Dec 2013100
Mar 2014400
Apr 2014100
May 2014102
Jun 2014300
Jul 2014600
Aug 2014200
Oct 2014301
Nov 20141000
Dec 2014400
Jan 2015400
Feb 2015200
Mar 20151401
Apr 2015200
May 2015300
Jun 20151100
Jul 20151100
Aug 20151102
Oct 2015400
Nov 2015200
Dec 20151002
Jan 2016500
Feb 2016300
Mar 20162200
Apr 2016100
May 2016400
Jun 20164800
Aug 2016200
Sep 2016700
Oct 2016200
Nov 2016100
Dec 20163701
Jan 2017600
Feb 20171500
Mar 2017300
Apr 2017700
May 2017500
Jun 2017800
Jul 20172800
Aug 20173400
Sep 20171800
Oct 20174800
Nov 20171800
Dec 20174200
Jan 20183600
Feb 20183000
Mar 20182000
Apr 20183400
May 20181800
Jun 20181600
Jul 20182200
Aug 20181600
Sep 2018600
Oct 20181400
Nov 20182200
Dec 20182400
Jan 20192300
Feb 20192600
Mar 2019600
Apr 2019700
May 20191200
Jun 2019200
Jul 2019400
Aug 20191400
Sep 20191100
Oct 20191100
Nov 2019600
Jan 20203200
Feb 20201800
Mar 20201400
Apr 20202000
May 20202401
Jun 20202400
Jul 20201200
Aug 2020601
Sep 20201800
Oct 20201600
Nov 20201200
Dec 20202403
Jan 20211600
Feb 20213001
Mar 20212801
Apr 2021800
May 2021001
Jul 2021001
Sep 2021001
Oct 20214202
Nov 20212000
Dec 20214400
Jan 20222400
Feb 2022400
Mar 20223000
Apr 20221803
May 20225800
Jun 20226203
Jul 20222000
Aug 20223200
Sep 20223800
Oct 20225600
Nov 20223200
Dec 20221600
Total1695029